Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

zlapmniezabiodra
Myślami byłem znowu w miejscu gdzie naprawdę byłem szczęśliwy
— Bremer
Reposted bysareth sareth

July 20 2017

zlapmniezabiodra
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
zlapmniezabiodra
4713 3781 500
zlapmniezabiodra
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme
zlapmniezabiodra
Wszystkie najstraszniejsze "gdyby" dotyczą ludzi. Wszystkie dobre też.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme

July 13 2017

zlapmniezabiodra
9631 dfb6
Reposted fromintrigante intrigante viaarrima arrima
zlapmniezabiodra
Miłość jest dla ducha, a pożądanie dla ciała.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 viazucha zucha
zlapmniezabiodra
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viazucha zucha
zlapmniezabiodra
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viazucha zucha
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina vialottee lottee
7899 1087
Reposted fromshitsuri shitsuri vialottee lottee
zlapmniezabiodra
2346 4ba3
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoutline outline
1113 ce9d 500
Reposted fromdismotivation dismotivation vianailini nailini
zlapmniezabiodra
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viawetryagain wetryagain
zlapmniezabiodra
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawetryagain wetryagain
zlapmniezabiodra
8484 348f 500
Reposted fromslodziak slodziak viasilence89 silence89
zlapmniezabiodra
3945 e438 500
Reposted fromfreakish freakish viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl