Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2019

zlapmniezabiodra
4092 5437 500

heroes-get-made:

babyanimalgifs:

for anyone that’s having a bad day, here are pictures of animals sniffing flowers

A few more:

Reposted fromdeedo2313 deedo2313 vianavijka navijka
zlapmniezabiodra
Wracam z Jarocina i przypomniało mi się, jak kiedyś też wracałem, tym samym nawet pociągiem, takim starym składem przedziałowym, gdzie brakuje gniazdek, warsu, wszystkiego. Ludzi też brakowało. Szedłem przez wagon z nadzieją, że trafi się pusty przedział. Miałem dużo pracy, zapewne bardzo pilnej. W jednym z przedziałów siedział samotny facet. Już wycofywałem się, gdy ów mężczyzna zatrzymał mnie ruchem dłoni i poprosił:
-zostań. Porozmawiaj ze mną.
Porozmawiaj ze mną. Kiedy ostatni raz słyszałem taką prośbę? Kiedy wyście taką słyszeli. Było w tym coś wzruszającego. Natychmiast usiadłem i zaczęliśmy rozmawiać o jakichś pierdołach. Facet jeździł tirem po Europie, zdał pojazd i właśnie wracał do domu. A to spotkanie, ta prosta prośba dzwoni we mnie do dziś i obiecuje sobie, ze kiedys zbiorę się na odwagę i zwrócę się do jakiegoś podróżnego właśnie w ten sposób: zostań. Porozmawiaj ze mną. Może się nie przestraszy?
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka vialexxie lexxie
2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood vialexxie lexxie
zlapmniezabiodra
Reposted fromFlau Flau vianavijka navijka
9050 636b
Reposted fromfukuku3 fukuku3 vialexxie lexxie
zlapmniezabiodra
2325 aeb9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
5518 4a9d
Reposted fromzciach zciach viabollabolla bollabolla
zlapmniezabiodra
I want to take good photos. Drink dark coffee. And travel the world.
— Nina H.
Reposted fromnyaako nyaako viaclaudelle claudelle
zlapmniezabiodra
Wstydziłam się moich łez, ale nikt i tak nie zwracał na mnie uwagi.
— Mian Mian – Cukiereczki
Reposted fromnyaako nyaako viaclaudelle claudelle
zlapmniezabiodra
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
zlapmniezabiodra

Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.

— S.K. Tremayne
zlapmniezabiodra
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viaclaudelle claudelle
zlapmniezabiodra
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialetmeget letmeget
zlapmniezabiodra
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter. 
Reposted fromchocoway chocoway vialetmeget letmeget
zlapmniezabiodra
2911 0db0 500
Reposted fromnyaako nyaako vialetmeget letmeget

October 14 2019

zlapmniezabiodra
Nie można zmusić do życia kogoś, kto jest martwy w środku. 
Reposted fromCannonball Cannonball viakerkun kerkun
zlapmniezabiodra
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz.
— Sara
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viakerkun kerkun

October 13 2019

zlapmniezabiodra
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakerkun kerkun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl