Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

zlapmniezabiodra
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialexxie lexxie
zlapmniezabiodra
1527 4034
zlapmniezabiodra
Za wrażliwe mam serce i za wiele wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski - Pamiętnik
Reposted fromniewychowana niewychowana
zlapmniezabiodra
2192 c90c 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaIzzy721 Izzy721
zlapmniezabiodra

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viapoolun poolun
zlapmniezabiodra
Słabo sobie radzę z niesprawiedliwością życia.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viashitsuri shitsuri
zlapmniezabiodra
9585 24b5
Reposted fromwagabunda wagabunda viashitsuri shitsuri
zlapmniezabiodra
6918 395d
Reposted frombanitka banitka viashitsuri shitsuri
zlapmniezabiodra
Chciałam zapytać dlaczego, ale nie odezwałam się ani słowem.
— Patti Smith - "Pociąg linii M"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatramp tramp
zlapmniezabiodra
...potwory się nie rodzą, potwory ktoś stwarza.
— C.J. Roberts: "Zapach ciemności"
Reposted frompensieve pensieve viadeparter departer
zlapmniezabiodra
"Wolę być prawdziwym dla siebie, nawet jeśli grozi to narażeniem się na kpinę innych ludzi, niż być dla siebie fałszywym i narazić się na własną odrazę." 
— FREDERICK DOUGLASS

February 17 2018

zlapmniezabiodra

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
zlapmniezabiodra
The 8th Wonder of the World. Milford Sound, New Zealand.
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
zlapmniezabiodra
rooted
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola

February 15 2018

zlapmniezabiodra
6123 bb6e 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaNaitlisz Naitlisz
zlapmniezabiodra
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viaembrace embrace
zlapmniezabiodra
widać po oczach, że czasem lubisz tracić kontrolę
Reposted fromsziiiz sziiiz viaembrace embrace
zlapmniezabiodra
3130 dce6
/tuszzarogiem
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viaembrace embrace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl