Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

zlapmniezabiodra
Reposted fromshakeme shakeme viaifyouleave ifyouleave
zlapmniezabiodra
7168 b2eb
Reposted fromlenka024 lenka024 viagdziejestola gdziejestola
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaOkery Okery
zlapmniezabiodra
-Mój organizm, mówi mi, że alkohol to trucizna.
-To dlaczego go pijesz?
-Bo jest we mnie coś, co muszę zabić.
Reposted fromdestinyy destinyy viagdziejestola gdziejestola
0880 22c0
zlapmniezabiodra
2224 07a0 500
Reposted frominaf inaf viacomiendolirica comiendolirica
zlapmniezabiodra
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasomebunny somebunny
zlapmniezabiodra
0147 ccb5
Reposted fromkrzysk krzysk viasomebunny somebunny
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma się wydarzyć w następnej kolejności.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiga-xvl iga-xvl
0747 cd9b 500
zlapmniezabiodra
1890 8dfa 500
Reposted frommisiapa misiapa viaOkery Okery
zlapmniezabiodra
- Cały czas masz na twarzy ten wielki uśmiech, ale patrzę w Twoje oczy i one są smutne. Co się dzieje?
- Trochę się pogubiłam. Wszystko mi się popierdoliło.  - przewróciłam oczami, jakby chcąc podkreślić absurdalność moich odczuć. Albo może żeby ukryć ich prawdziwą wagę.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaOkery Okery
zlapmniezabiodra
Za krótką chwilę pełnego szczęścia płaci się przewlekłym bólem.
— Anna Maria Nowakowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOkery Okery
zlapmniezabiodra
7515 9d5a
Reposted fromYuei Yuei viaover-land over-land
zlapmniezabiodra
5137 abbb
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola

March 24 2017

zlapmniezabiodra
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viakix kix

July 10 2015

zlapmniezabiodra
0220 579a
Reposted fromlexi lexi viaMistaakees Mistaakees
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl