Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

zlapmniezabiodra
Gdy jesteś młody myślisz, że możesz przejść przez życie jak lokomotywa parowa na prostych torach z jednego punktu do drugiego. Nie wiesz, że wcześniej czy później trafisz na góry, na które nie uda ci się wspiąć, i kaniony, których nie przekroczysz. Będziesz wybierać objazdy i zatrzymywać się, by zbudować most, będziesz zabierać pasażerów, wysadzać pasażerów, doświadczać rzeczy, których się nigdy nie spodziewałeś.
— Lisa Wingate
zlapmniezabiodra
3161 0de8
Reposted fromgrandma grandma viaazazel azazel
zlapmniezabiodra
0740 6aed 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaazazel azazel
zlapmniezabiodra
4241 d4ea 500
Reposted fromniente niente viabeltane beltane
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viakoralina koralina
zlapmniezabiodra
8954 21c7 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viabeltane beltane

May 22 2019

zlapmniezabiodra
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viasarkastyczna sarkastyczna
zlapmniezabiodra
Reposted fromthebelljar thebelljar viaschaaf schaaf
7792 20be
Reposted frompuremindx puremindx viapsychedelix psychedelix
zlapmniezabiodra
Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku. — Alan Watts
zlapmniezabiodra
Reposted fromhwaiting hwaiting viaopheliac opheliac
zlapmniezabiodra
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

May 21 2019

zlapmniezabiodra
9776 b5b9 500
Reposted frompiehus piehus viaIrritum Irritum
zlapmniezabiodra
7713 f054
Reposted from4777727772 4777727772 viaIrritum Irritum
zlapmniezabiodra
9793 2b08 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viazembata zembata
zlapmniezabiodra
Najbardziej boli nie pożegnanie, tylko dziura, z którą zostajesz.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialubje lubje
zlapmniezabiodra
6188 70c0
Reposted fromcarol91 carol91 viaparradisee parradisee
zlapmniezabiodra
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaparradisee parradisee
zlapmniezabiodra
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viabadtime badtime
zlapmniezabiodra
5495 767a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianeupsh neupsh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl