Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

zlapmniezabiodra
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaaromatycznie aromatycznie
zlapmniezabiodra
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacongreve congreve
zlapmniezabiodra
0395 2084 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaelinela elinela
zlapmniezabiodra
Reposted fromshakeme shakeme viarabarbarowy rabarbarowy

December 02 2019

zlapmniezabiodra
1235 9723 500
Reposted frommerkaba merkaba viaunspokennnn unspokennnn
zlapmniezabiodra
0854 2440 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaunspokennnn unspokennnn
zlapmniezabiodra
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunspokennnn unspokennnn
zlapmniezabiodra
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
zlapmniezabiodra
4952 da16 500
Reposted fromapotheosis apotheosis viawszystkodupa wszystkodupa
zlapmniezabiodra
1731 8f7b 500
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
zlapmniezabiodra
7493 47e8
~tumblr
zlapmniezabiodra
3542 af00 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
zlapmniezabiodra
9621 a9ea 500
Reposted fromrubinek rubinek viawszystkodupa wszystkodupa
zlapmniezabiodra
2429 226b
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
zlapmniezabiodra
8422 11ab 500
zlapmniezabiodra
3583 1578 500
Reposted fromlifeless lifeless viawszystkodupa wszystkodupa
zlapmniezabiodra
2447 a01c 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
zlapmniezabiodra
5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
zlapmniezabiodra
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl