Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

zlapmniezabiodra
0220 579a
Reposted fromlexi lexi viaMistaakees Mistaakees
zlapmniezabiodra
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal viagoraca-czekolada goraca-czekolada

July 06 2015

zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra

July 03 2015

zlapmniezabiodra
6701 514b
Reposted fromnyaako nyaako vialongpants longpants
zlapmniezabiodra
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaakrew akrew
zlapmniezabiodra
...
Reposted fromweightless weightless viapsychodelik psychodelik

June 28 2015

zlapmniezabiodra
Reposted fromsuperfly superfly viabudas budas
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
Wydawało mi się, że najgorsze co może cię spotkać, to skończyć w samotności. Nieprawda. Najgorzej to skończyć z ludźmi, wśród których czujesz się kompletnie sam.
— Robin Williams
Reposted fromSalute Salute viaschwarzerwolf schwarzerwolf
8729 2926
Reposted fromsunlight sunlight viabangarang bangarang
zlapmniezabiodra
0867 2800 500

June 27 2015

zlapmniezabiodra
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viasavor savor
zlapmniezabiodra
0038 ac89 500
Reposted fromFlau Flau viabudas budas

June 26 2015

zlapmniezabiodra
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viadeadwolf deadwolf

June 25 2015

zlapmniezabiodra

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
zlapmniezabiodra
1157 8433
zlapmniezabiodra
1155 16ce
zlapmniezabiodra
1151 7456
Reposted bynowelovestoryalicemeow
zlapmniezabiodra
1149 1fb4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl