Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

zlapmniezabiodra
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
zlapmniezabiodra
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
zlapmniezabiodra
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
zlapmniezabiodra
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
zlapmniezabiodra
Life is a Dance in The Rain III by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
3913 46c1 500
Reposted fromSousukeyamasaki Sousukeyamasaki viairmelin irmelin
zlapmniezabiodra
2135 01b1
Reposted fromumorusana umorusana viacoolstorybro23 coolstorybro23
zlapmniezabiodra
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś.
— Nicholas Sparks
Reposted fromlovvie lovvie viacoolstorybro23 coolstorybro23
zlapmniezabiodra
Czasem podświadomie pragniemy, aby ktoś poznał nasze najskrytsze myśli i uczucia, najlepiej bez potrzeby wymawiania ich na głos.
Reposted fromdepresja depresja vialadylena ladylena
zlapmniezabiodra
7379 6efd 500
Reposted fromfungi fungi vianattsu nattsu
zlapmniezabiodra
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
zlapmniezabiodra
6933 1560 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialadylena ladylena
zlapmniezabiodra
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamayamar mayamar
6342 a78b 500
Reposted fromkulamin kulamin vianattsu nattsu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl