Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

zlapmniezabiodra
5332 d343 500

How Food Looks Before It’s Harvested.

biochromium:

pr1nceshawn:

Sesame Seeds

Cranberry

Pineapple

Peanut

Cashew

Pistachio

Brussel Sprouts

Cacao

Vanilla

Saffron

Kiwi

Pomegranate

exactly 1 minute ago i had absolutely no idea what the plants sesame seeds and peanuts came from look like and i am shocked and surprised

Reposted fromkilljill killjill vianoelya noelya

May 17 2017

zlapmniezabiodra

Można przekazywać wiedzę, ale nie mądrość. Mądrość można znaleźć, można nią żyć, można się na niej wspierać, można dzięki niej czynić cuda, ale wypowiedzieć jej i nauczać nie sposób.

— Hermann Hesse
Reposted frominfinitenoise infinitenoise
zlapmniezabiodra
"Są takie oczy, nie pozna pan po nich, że płakały. Wystarczy je otrzeć. A są takie, że płacz długo w nich stoi, nawet gdy dawno płakały. I ona takie miała."
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
0297 0f76

serious:

who were you?

zlapmniezabiodra
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viadirtyliar dirtyliar
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.
— S. Chbosky, “Charlie” (via szydercza)
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viakerkun kerkun
zlapmniezabiodra
Wiem dziś jedynie tyle, że każda Twoja część we mnie musi umrzeć.
— Natalia Belcik
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabeatkazz beatkazz
zlapmniezabiodra
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viabluejane bluejane
zlapmniezabiodra
5660 94de 500
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viatitelitury titelitury
zlapmniezabiodra
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viatitelitury titelitury
zlapmniezabiodra
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viatitelitury titelitury

April 23 2017

zlapmniezabiodra
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viachemiczna chemiczna
zlapmniezabiodra
3806 5e5a
Reposted fromhimerra himerra viawolalabym wolalabym
7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viainnocentsoul innocentsoul
zlapmniezabiodra
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viainnocentsoul innocentsoul
zlapmniezabiodra
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viawolalabym wolalabym
2701 53be 500

automata-enthusiast:

Like Icarus before him

zlapmniezabiodra
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viacholera cholera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl