Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

zlapmniezabiodra
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
zlapmniezabiodra
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath

March 31 2020

zlapmniezabiodra
3428 8426 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamyszkaminnie myszkaminnie
zlapmniezabiodra
A tamta chwila była tylko jedna.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
0775 5e75 500

gregabbott:

“Fox In Snow”

Reposted frompersona5 persona5 viatalarcio talarcio
zlapmniezabiodra
5471 8edb
tilt
zlapmniezabiodra

kluski

Bardzo lubię robić rzeczy, mogę nosić góry innym. Sobie ledwo wiążę sznurówki.
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viatalarcio talarcio
zlapmniezabiodra
9874 4f14 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialemkove lemkove
zlapmniezabiodra
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
zlapmniezabiodra
3266 2349 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viarzzkropka rzzkropka
zlapmniezabiodra
0443 8fb5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viarzzkropka rzzkropka
0717 5b60 500
Reposted fromstrzepy strzepy viarzzkropka rzzkropka
zlapmniezabiodra
8036 c631 500
Reposted frompulperybka pulperybka viarzzkropka rzzkropka
zlapmniezabiodra
8271 af93 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeattman beattman
zlapmniezabiodra
9430 b78c 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viarzzkropka rzzkropka
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
7148 1d59 500
Summer stories from Him
Reposted fromlampka lampka viarzzkropka rzzkropka
zlapmniezabiodra
Reposted fromFlau Flau viamaly-pandzik maly-pandzik
zlapmniezabiodra
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viagraywall graywall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl